วัดไตรมิตร วัดที่ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาควรไปสักครั้ง

ในอดีตสถานที่ตั้งของ วัดไตรมิตรวิทยาราม เคยเป็นดินแดนราบลุ่ม มีน้ำขังซึ่งพบได้ทั่วไป หากแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ของวัดทั้งหมด ให้มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วทั้งภายในบริเวณวัด ทำให้มีความแข็งแรงและหมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอีกต่อไป

‘วัดไตรมิตรวิทยาราม’ เป็นวัดที่มีอายุยืนยายมาแล้ว หากแต่สร้างในสมัยใดไม่ทราบ ในอดีตมีชื่อว่า ‘วัดสามจีนใต้’ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมที วัดสามจีน มีทั้งหมด 3 วัด ได้แก่…วัดสามจีนบริเวณคลองบางอ้อ, วัดสามจีนตรงข้ามกับเทเวศร์ และวัดสามจีนเหนือ แต่บางคนแย้งว่าแท้จริงแล้วอยู่ที่บางขุนพรหม และอยู่ที่นนทบุรี โดยวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนวัดสามจีนใต้ นั่นก็คือ วัดไตรมิตรวิทยาราม นั่นเอง ส่วนความเป็นมาของชื่อ ‘วัดสามจีน’ ก็มาจากเหตุผลว่า ในอดีตมีชาวจีน 3 คน ได้ช่วยกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาด้วยความแข็งขัน จึงได้ชื่อว่า ‘วัดสามจีน’ นั่นเอง โดยวัดไตรมิตรก่อนจะทำการบูรณะปรับปรุง ตอนยังมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ สภาพทั่วไปล้วนเต็มไปด้วยความสกปรก ไม่น่ามอง ทำให้ท่านเจ้าอาวาสจึงขอให้นายสนิท ผู้จัดการรวมทั้งคณะกรรมการ มาช่วยดูแลสถานที่ให้วัดนี้เกิดความสะอาดสะอ้านกว่าเดิมเสียหน่อย นายสนิท เทวินทรภักดี จึงจัดการดำเนินให้อย่างทันที จนพื้นที่บริเวณนั้นมีความสะอาดน่ามองมากยิ่งขึ้น

ต่อมาหลังการก่อสร้างกุฎิสงฆ์ ก็ได้มีการวางผังการก่อสร้างให้กุฎิอยู่เรียงเป็นแถวเป็นแนวไม่สลับสับสนปนเป สร้างให้มีจำนวนห้องอยู่อาศัยอย่างพอเพียง ไม่ว่าจะทั้งพระภิกษุ, สามเณร หรือศิษย์วัด รวมทั้งจัดให้มีห้องน้ำ, ห้องสุขา พร้อมต่อความต้องการ สุดท้ายได้วางกุฎิให้เพียงพอต่อพระภิกษุ ประมาณ 70 – 80 รูปเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2480 จึงได้มีการสร้างกุฎิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 14 หลัง ขึ้นแทนกุฎิเก่า ซึ่งได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว นอกจากนี้ทางด้าน ศาลาการเปรียญของวัดที่เดิมเป็นศาลาไม้ ก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก คณะกรรมการก็ได้จัดการรื้อถอนแล้วได้สร้างศาลาการเปรียญใหม่ขึ้นมา โดยเป็นศาลาคอนกรีต 2 ชั้น ส่วนอาคารเดิมที่ใช้เป็นโรงเรียนสอนบาลีนักธรรมนั้น มีสภาพเก่าคร่ำคร่า ก็ได้รื้อถอนออก พร้อมสร้างใหม่เป็นตึกคอนกรีต 2 ชั้นขึ้นแทน เพื่อใช้รองรับนักเรียนบาลี นักธรรมรุ่นใหม่ต่อไป ส่วนเตาเผาศพก็รื้อออก สร้างเป็นเตาใหม่อันมีคุณภาพกว่าเดิมขึ้นมา ในปัจจุบันนี้วัดไตรมิตรเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีการก่อสร้างโรงเรียนวัดไตรมิตรขึ้นมาอีกด้วย