วัดพุทไธศวรรย์ วัดสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย จ.อยุธยา

''wat phutthaisawan

วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่าน ไปศึกษาเรื่องราวของวัดพุทไธศวรรย์ วัดโบราณซึ่งมีความสำคัญในสมัยอยุธยา มีประวัติศาสตร์ในการสร้างมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันนี้ ก็ยังเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม งดงาม วิจิตร น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ฝึกดาบ, ฝึกวิชาอาคมโบราณของลูกศิษย์แห่งสำนัก อาจารย์ชีปะขาว ผู้น่าเลื่อมใสอีกด้วย สถานที่ตั้งของวัดพุทไธศวรรย์ ปัจจุบันตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณทิศเหนือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และทางทิศใต้ติดกับวัดตำหนัก ทางทิศตะวันตก ติดกับบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในละแวกนั้นมาเป็นเวลาช้านาน พระราชอนุสรณ์แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าขานกันมาว่าวัดพุทไธศวรรย์เป็นวัดที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบริเวณซึ่งเคยเป็นสถานที่ ตั้งพลับพลาเมื่อครั้งที่ท่าน ทรงอพยพมาอยู่กรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีการจัดตั้งขึ้น หลังจากนั้นเป็นเวลา 3 ปีต่อมา ตรงกับ พ.ศ. 1896 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น รวมอายุแล้วจนถึง ณ ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2562 มีอายุยืนถึง 666 ปี! พระมหาธาตุและสถานที่สำคัญภายในวัด […]