วัดพุทไธศวรรย์ วัดสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย จ.อยุธยา

''wat phutthaisawan

วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่าน ไปศึกษาเรื่องราวของวัดพุทไธศวรรย์ วัดโบราณซึ่งมีความสำคัญในสมัยอยุธยา มีประวัติศาสตร์ในการสร้างมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันนี้ ก็ยังเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม งดงาม วิจิตร น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ฝึกดาบ, ฝึกวิชาอาคมโบราณของลูกศิษย์แห่งสำนัก อาจารย์ชีปะขาว ผู้น่าเลื่อมใสอีกด้วย สถานที่ตั้งของวัดพุทไธศวรรย์ ปัจจุบันตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณทิศเหนือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และทางทิศใต้ติดกับวัดตำหนัก ทางทิศตะวันตก ติดกับบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในละแวกนั้นมาเป็นเวลาช้านาน พระราชอนุสรณ์แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าขานกันมาว่าวัดพุทไธศวรรย์เป็นวัดที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบริเวณซึ่งเคยเป็นสถานที่ ตั้งพลับพลาเมื่อครั้งที่ท่าน ทรงอพยพมาอยู่กรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีการจัดตั้งขึ้น หลังจากนั้นเป็นเวลา 3 ปีต่อมา ตรงกับ พ.ศ. 1896 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น รวมอายุแล้วจนถึง ณ ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2562 มีอายุยืนถึง 666 ปี! พระมหาธาตุและสถานที่สำคัญภายในวัด […]

ประวัติและความสำคัญ วัดไตรมิตรวิทยาราม

''วัดไตรมิตร วัดที่ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาควรไปสักครั้ง

ในอดีตสถานที่ตั้งของ วัดไตรมิตรวิทยาราม เคยเป็นดินแดนราบลุ่ม มีน้ำขังซึ่งพบได้ทั่วไป หากแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ของวัดทั้งหมด ให้มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วทั้งภายในบริเวณวัด ทำให้มีความแข็งแรงและหมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอีกต่อไป ‘วัดไตรมิตรวิทยาราม’ เป็นวัดที่มีอายุยืนยายมาแล้ว หากแต่สร้างในสมัยใดไม่ทราบ ในอดีตมีชื่อว่า ‘วัดสามจีนใต้’ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมที วัดสามจีน มีทั้งหมด 3 วัด ได้แก่…วัดสามจีนบริเวณคลองบางอ้อ, วัดสามจีนตรงข้ามกับเทเวศร์ และวัดสามจีนเหนือ แต่บางคนแย้งว่าแท้จริงแล้วอยู่ที่บางขุนพรหม และอยู่ที่นนทบุรี โดยวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนวัดสามจีนใต้ นั่นก็คือ วัดไตรมิตรวิทยาราม นั่นเอง ส่วนความเป็นมาของชื่อ ‘วัดสามจีน’ ก็มาจากเหตุผลว่า ในอดีตมีชาวจีน 3 คน ได้ช่วยกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาด้วยความแข็งขัน จึงได้ชื่อว่า ‘วัดสามจีน’ นั่นเอง โดยวัดไตรมิตรก่อนจะทำการบูรณะปรับปรุง ตอนยังมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ สภาพทั่วไปล้วนเต็มไปด้วยความสกปรก ไม่น่ามอง ทำให้ท่านเจ้าอาวาสจึงขอให้นายสนิท ผู้จัดการรวมทั้งคณะกรรมการ มาช่วยดูแลสถานที่ให้วัดนี้เกิดความสะอาดสะอ้านกว่าเดิมเสียหน่อย นายสนิท เทวินทรภักดี […]