หนึ่งในวัดสวยที่สุดในประเทศไทยของจังหวัด ราชบุรี

''wat-phrasi arn

วัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองคำร้อยล้าน จ. ราชบุรี เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้รับขนานนามว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดวัดหนึ่งของไทยก็ว่าได้ เพราะวัดนี้เป็นวัดที่มีลักษณะที่มีอุโบสถเป็นสีทองคำสีเหลืองทองอร่ามงามตามาก ซึ่งวัดนี้ไม่ได้มีความสวยแค่ภายนอกเพียงเท่านั้น โดยภายในวัดจะมีประดิษฐานของพระประธานปางมารวิชัย ที่สร้างจากหยกขาวทั้งองค์ โดยถูกสร้างด้วยศิลปะของชาวพม่า และอัญเชิญตรงมาจากประเทศพม่าโดยตรง