watnumber-7

โลกของเรานั้นมีเรื่องราวต่างๆ และสถานที่ที่น่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายทั้งโดยทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น วันนี้เรามาดูสิ่งก่อสร้างประเภทวัดที่มีเกือบทั่วทุกมุมโลก สร้างจากน้ำมือมนุษย์โดยทางเราได้คัดเลือกวัดที่สวยที่สุดมา 10 อันดับ โดยมีการจัดอันดับโดยข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าท่านจะแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกับเรา หรือ ไม่ก็ตามเพื่อความกระจ่างเราไปชมวัดสวยของแต่ละประเทศกันเลยว่าเป็นอย่างที่เราชอบอยู่จริงรึป่าว

อันดับที่ 10 ปราสาทนครวัดนครธม ประเทศกัมพูชา

นครวัด1 0008

 

อันดับที่ 9 วัดศรีรังกัม ประเทศอินเดีย

วัดศรีรังกัม02 001

 

อันดับที่ 8 หริมันทิรสาหิบ หรือ วิหารทอง ประเทศอินเดีย

วิหารฮัรมันดิร3 002

 

อันดับที่ 7 มหาสถูปโบโรบูดูร์ ประเทศอินโดนีเซีย

เจดีย์บุโรพุทโธ 4 003

 

อันดับที่ 6 วัดชิออนอิน(Chionin Temple) ประเทศญี่ปุ่น

วัดจิออนอิน 5 002

 

อันดับที่ 5 หอฟ้าเทียนถาน หรือ หอสักการะฟ้า ประเทศจีน

หอฟ้าเทียนถาน5 004

 

อันดับที่ 4 พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง6 004

 

อันดับที่ 3 วัดปรัมบานัน ประเทศอินโดนีเซีย

วัดพรัมบานัน7 001

 

อันดับที่ 2 วัดร่องขุน

วัดร่องขุ่น9 005

 

อันดับที่ 1 วัดทักซัง ประเทศภูฏาน

Tiger's Nest Monastery 10 00010