watnumber-9

วัดศรีรังกัม ( Sri Ranganathaswamy Temple) เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นทั้งลวดลายและสี นอกจากจะเป็นวัดของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ยังมีความเก่าแก่อีกด้วย ซึ่งหากใครที่ได้มาชมวัดแห่งนี้จะบอกได้ถึงความปราณีตและละเอียดอ่อนมากๆ ในการสร้างวันนี้ขึ้นมาเรียกได้ว่าสมแล้วที่ติดอันดับ TOP 10 วัดที่มีความสวยมากที่สุด

วัดศรีรังกัม02 001

วัดศรีรังกัม02 002

วัดศรีรังกัม02 003

วัดศรีรังกัม02 004

วัดศรีรังกัม02 005

วัดศรีรังกัม02 006