watnumber-6

วัดจิออนอิน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติแก่นักบวชโฮเนนผู้ก่อตั้งพุทธนิกายโจโด(นิกายที่ชาวญี่ปุ่นรับถือมากที่สุด) ซึ่งบริเวณวัดมีพื้นที่กว้างและร่มเย็นมาก ยิ่งในปัจจุบันได้มีต้นไม้โตขึ้นในบริเวญวัดยิ่งทำให้วัดดูสวยขึ้นอีกด้วย

วัดจิออนอิน 5 001

วัดจิออนอิน 5 002

วัดจิออนอิน 5 003

วัดจิออนอิน 5 005

วัดจิออนอิน 5 0010

วัดจิออนอิน 5 009

 

วัดจิออนอิน 5 007