watnumber-2

เป็นวัดที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของคนไทย โดยวัดร่องขุนถูกสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2540 ได้สร้างวัดร่องขุนนี้ขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจ จากสวรรค์ ซึ่งวัดร่องขุนมีสีขาวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีลวดลายที่บ่งบอกถึงความประณีตและความสวยงามทางด้านศิลปะ และไม่ใช่แค่ความสวยที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้เท่านั้นแต่วัดร่องขุนยังแฝงไปด้วยความหมายหลายๆ อย่าง ทั้งความหมายของลวดลาย สี รูปปั้นต่างๆ

วัดร่องขุ่น9 002

วัดร่องขุ่น9 001

วัดร่องขุ่น9 003

วัดร่องขุ่น9 005

วัดร่องขุ่น9 006

วัดร่องขุ่น9 007

วัดร่องขุ่น9 008

วัดร่องขุ่น9 0010

วัดร่องขุ่น9 009