watnumber-1

จุดเด่นของวัดนี้คือความสูงของสถานที่ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา 3,000 ฟุต ในหุบเขาพาโร ด้วยความสวยและความยากที่จะถูกสร้างขึ้นบวกกับเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก จึงทำให้ วัดทักซังได้เป็นอันดับ 1 ของวัดที่สวยที่สุดมาครอบครอง

Tiger's Nest Monastery 10 00010

Tiger's Nest Monastery 10 0001

Tiger's Nest Monastery 10 0003

Tiger's Nest Monastery 10 0002

Tiger's Nest Monastery 10 0004

Tiger's Nest Monastery 10 0009

Tiger's Nest Monastery 10 000111

 

Tiger's Nest Monastery 10 0006

Tiger's Nest Monastery 10 0005