wat-phrasi arn

วัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองคำร้อยล้าน จ. ราชบุรี เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้รับขนานนามว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดวัดหนึ่งของไทยก็ว่าได้ เพราะวัดนี้เป็นวัดที่มีลักษณะที่มีอุโบสถเป็นสีทองคำสีเหลืองทองอร่ามงามตามาก ซึ่งวัดนี้ไม่ได้มีความสวยแค่ภายนอกเพียงเท่านั้น โดยภายในวัดจะมีประดิษฐานของพระประธานปางมารวิชัย ที่สร้างจากหยกขาวทั้งองค์ โดยถูกสร้างด้วยศิลปะของชาวพม่า และอัญเชิญตรงมาจากประเทศพม่าโดยตรง นอกจากนี้วันนี้ยังมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำวัด นั้นก็คือ พระศรีอารย์ นั้นเอง ทั้งนี้ภายในอุโบสถทองคำนี้ยังมีศิลปะภาพเขียนตามฝาผนัง มีประตูหน้าต่างที่แกะสลักลวดลายสวยงามลงตัวสุดๆ โดยวัดนี้ได้ใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดเป็นเวลา 37 ปี ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านทั้งสิ้น ใช้งบในการสร้างมากถึง ร้อยล้านบาทเลยทีเดียว จึงเป็นที่มาของคำว่าวัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองคำร้อยล้าน  เดิมทีวัดนี้มีชื่อว่าวัด สระอาน และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพระศรีอารย์แทน วัดแห่งนี้อยู่ที่ ตำบล บ้านเลือก อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่ 40 ไร่ มีบรรยากาศดีโดยรอบวัดจะมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ ร่มรื่น ใครที่ได้ไปสัมผัสวัดแห่งนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่

church-saaan

golden-temple

measure

church-gold

beautiful-temple

church-phasi-r

church