wat-niwet thammaprawat

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นหนึ่งเดียวของวัดที่มีลักษณะคล้ายโบสถ์คริสต์ที่มีความสวยและดูแปลกตาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นวัดจริงๆ มีพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่จริงเหมือนกับวัดอื่นๆ แบบวัดทั่วไป โดยวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาดังนี้

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญพระราชกุศล หรือใช้ในการทําพิธีกรรมต่างๆ โดยวัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังที่บางปะอิน พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารแห่งนี้ให้มีรูปทรงเลียนแบบกับโบสถ์คริส ของฝรั่ง ที่มีหลังคาปลายแหลมและมีหน้าต่างที่โค้งมนแบบโกธิค ซึ่งวัดแห่งนี้ทั้งหลังได้ใช้วัสดุในแต่ละส่วนชนิดเดียวกับโบสถ์ฝรั่งอย่างไงอย่างนั้น เช่น กระจก โครงเหล็ก กระเบื้อง สี เป็นต้น โดยภาพรวมของวัดแห่งนี้ทำให้ผู้ที่มี จิตศรัทธาหรือคนที่ได้มาสักการะบูชานั้น ได้รู้สึกตื่นตาตื่นใจของสถานที่แห่งนี้ เพราะนอกจากจะได้เห็นวัดที่มีลักษณะคล้ายกับโบสถ์คริสแล้วยังได้เห็นการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ในสถานที่นี้ได้อย่างลงตัว ถือว่าเป็นวัดที่ทั้งแปลกและสวยมากวัดหนึ่ง ซึ่งบรรยากาศรอบๆ ของบริเวณวัด มีความร่มรื่นและเงียบสงบมาก มีต้นสาละต้นใหญ่ต้นไม้ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาออกดอกสวยงามตระการตาสีสันสวยสุดๆ ซึ่งวัดแห่งนี้ไม่มีถนนรถ รถไม่สามารถเข้ามาถึงวัดแห่งนี้ได้ ต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำมาไม่ว่าจะเป็นนักแสวงบุญ หรือพระก็ตาม ซึ่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำแห่งนี้ได้สร้างความตื่นเต้นและความสําราญให้แก่นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย และถ้าหากนักท่องเที่ยงที่โดยสารมาทางเรือจากปากเกร็ด นนทบุรี มาสิ้นสุดที่วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างการล่องเรือมาตามแม่น้ำนั้น นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านของคนในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ทางเรือโดยสารก็ได้จัดกิจกรรมทั้งให้ความรู้ ความผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจก่อนที่จะไปถึงวัด ซึ่งมีทั้งการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ ไม้ตอกเส้น เป็นต้น ในเรื่องของการให้ความรู้ก็มีทั้งความรู้แบบทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับธรรมะอักด้วย เมื่อเรือได้ล่องมาถึงที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ทางเรือก็จะจอดเทียบที่ฝั่งตรงข้ามกับวัดเพื่อที่จะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อข้ามแม่น้ำไปวัดนั้นเอง วัดแห่งนี้เหมาะกับการมาทำบุญ และการจัดทัศนศึกษาเป็นอย่างมาก ใครที่ยังไม่เคยไปต้องลองไปให้ได้สักครั้งเพราะวัดที่แปลกและสวยแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว

wat-niwetthammaprawat

a-measure

beautiful-temple

wat-temple-fair

temple-turnovers

temple-niwetthammaprawat

front-measure

cable-car-ride-across-the-water

sal-tree

inside-the-church

the-measure

christ-temple