Switzerland Wat

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งของโลกที่มีความน่าอยู่มากที่สุด ทั้งสภาพภูมิอากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ระบบสาธารณูปโภค กฎหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย นั่นทำให้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เลือกไปใช้ชีวิตของตนเองอยู่ที่ประเทศแห่งนี้ เมื่อมีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมากวัฒนธรรมไทยต่างๆ ก็ต้องมีส่วนเข้าไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งของการใช้ชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน อย่างคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเองการมีวัดก็คือสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยามที่ตนเองมีความทุกข์หรือไม่สบายใจ วัดชื่อไทยชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์อย่าง วัดศรีนครินทรวราราม จึงเป็นวัดที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก

วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอร์แลนด์

วัดศรีนครินทรวราราม ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งที่พักอาศัยของหมู่บ้านเกรทเซ่นบาค รัฐโซโลธูร์น ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนเหนือ มีพื้นที่ราว 2 ไร่เศษ ห่างจากนครซูริก ราว 50 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศราว 70 กิโลเมตร แต่เดิมวัดศรีนครินทรวรารามมีชื่อว่า วัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถือว่าเป็นชื่อซึ่งประชาชนรู้จักกันเป็นอย่างดี มีการเริ่มก่อตั้งในรูปแบบของสมาคมวัดไทย ต่อมาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2527 ด้วยอาศัยกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ในนครซูริก เป็นสถานที่ทำการ มีอดีตกงสุลกิตติมศักดิ์คือ นายเฮนรี่ สไตเนอร์ เป็นประธานสมาคมคนแรก ได้มีการนำขึ้นกราบบังคมทูลล้นเกล้าฯ ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ทรงทราบเกี่ยวกับความเป็นไปทุกประการ ทางสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเองก็ทรงสนพระทัยด้านการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์อย่างมาก จนปี 2533 ทรงพระชนมายุ 90 พรรษา ได้เสด็จไปพักผ่อนยังสวิตเซอร์แลนด์และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แด่วัดไทยเป็นเงิน 236,964 สวิสฟรังก์ เป็นการอุปถัมภ์วัดไทยทำให้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดศรีนครินทรวราราม เมื่อปี 2536

ถือเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความผูกพันกับคนไทยมากอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้สำหรับวัดวัดศรีนครินทรวราราม สำหรับคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ที่คือวัดที่มักจะมีการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ เป็นวัดที่คนไทยไม่ใช่เฉพาะแค่ในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นที่เดินทางไป คนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวเองเมื่อมาเที่ยวยังประเทศนี้ต่างก็ต้องแวะชมความงดงามของวัดแห่งนี้กันทุกคน ถือว่าเป็นวัดอีกแห่งที่มีประวัติน่าสนใจและยังเป็นวัดที่มีแต่สิ่งดีงามมาจนทุกวันนี้