wat rong khun

วัด ถือว่าเป็นสถานที่สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมและทำพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาพุทธ เป็นสถานที่เพื่อใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ก็แล้ว เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นที่พึ่งของคนที่นับถือศาสนาพุทธให้รู้สึกว่าจิตใจยังมีอะไรที่เป็นความหวังในยามที่ท้อแท้หรือต้องการอะไรบางอย่างในชีวิต สำหรับประเทศไทยเองถือได้ว่าเป็นเมืองพุทธและแน่นอนว่าวัดก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเต็มไปหมด ซึ่งแต่ละวัดก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีหากพูดถึงวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึง วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย อย่างแน่นอน

Wat Rong Khun

วัดร่องขุ่น เป็นวัดของศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สุดยอดศิลปินระดับชาติที่มีชื่อเสียงและได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งความตั้งใจในการก่อสร้างครั้งนี้ก็คือต้องการที่จะให้เป็นวัดในช่วงของรัชกาลที่ 9 เป็นการแสดงออกถึงศิลปะที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานด้วยการทำให้วัดเป็นสิ่งที่คนรู้สึกต้องการที่จะเข้ามาเพื่อกระทำสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชน วัดร่องชุ่นนี้มีต้นแบบในการออกแบบมาจากวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างของอาจารย์เฉลิมชัยประกอบไปด้วย 3 อย่าง ได้แก่

  1. ชาติ – ด้วยความที่เป็นคนรักบ้านเมือง รักบ้านเกิด รักงานศิลปะ จึงมีความประสงค์ที่ต้องการจะสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่เพื่อเอาไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไปในอนาคต
  2. ศาสนา – ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัย ในหลายๆ ด้าน จากคนที่มีจิตร้อน อารมณ์ร้อน กลายเป็นคนที่เย็นลงได้ ดังนั้นตัวอาจารย์เองจึงขอที่จะอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา
  3. พระมหากษัตริย์ – จากการที่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อถวายงานให้กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อยู่หลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยมีความรักต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยการได้เห็นพระอัจฉริยภาพทางด้านงานศิลปะและพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีให้ จึงทำให้เกิดเป็นความตื้นตันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดเป็นการสร้างวัดร่องขุ่นขึ้นมาอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาด 6.3 ริกเตอร์ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้สร้างความเสียหายให้กับวัดไปเป็นจำนวนมาก นั่นทำให้อาจารย์จำเป็นต้องบูรณะวัดใหม่อย่างไม่มีกำหนด