America Thai Wat

ด้วยความที่คนไทยในสหรัฐฯ ก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยนั่นทำให้หลายๆ พื้นที่ของสหรัฐฯ ก็มีวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นอยู่ สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนลำดับต้นๆ คือเรื่องของอาหารไทยที่คนสหรัฐฯ ค่อนข้างให้ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าคนไทยผู้นับถือศาสนาพุทธทุกคนต้องการมากที่สุดก็คือวัด เนื่องจากวัดเป็นศาสนสถานสำคัญของคนพุทธที่เอาไว้สำหรับการสักการบูชา ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการเกิดเป็นวัดไทยในสหรัฐฯ ขึ้นชื่อว่า วัดมงคลรัตนาราม

วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา, สหรัฐฯ

วัดมงคลรัตนาราม ตั้งอยู่ที่เมืองเทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ จุดเริ่มต้นของการสร้างวัดนี้มาจากเมื่อปี 2524 พระมงคลเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะ 3 มีจุดประสงค์ในการเดินทางมาเพื่อประชุมร่วมกับพุทธศาสนิกชนตามเมืองต่างๆ ที่รัฐฟลอริดา ก่อนจะมีมติให้สร้างวัดแห่งแรกที่เมืองนี้ร่วมกันเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้กับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ได้มีไว้เพื่อทำบุญ ก่อนจะมีการได้รับอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นอย่างถูกต้องตมกฎหมายของฟลอริดา ถือว่าเป็นวัดลำดับที่ 6 ในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ เมื่อใครก็ตามที่มายังวัดแห่งนี้จะต้องเข้ามาสักการบูชาพระประธานภายในพระอุโบสถคือ พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒน์มหามุนี เป็นองค์ประธานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ และทรงเททองหล่อเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2522 ก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอัญเชิญไปสู่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเพื่อทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2523 จากนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา สหรัฐฯ พื้นที่วัดแห่งนี้กว้างใหญ่กว่า 19 ไร่ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ภายในวัดอีกมากมาย อาทิ ศาลาเอนกประสงค์, อาคารโรงเรียนภาคฤดูร้อน, กุฏิสงฆ์, ศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองแพลนซิตี้ เป็นต้น

หากใครที่มีโอกาสแวะมายังเมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา เชื่อว่าต้องไม่พลาดกับการได้มีโอกาสเข้ามาสักการบูชา ณ วัดมงคลรัตนาราม แห่งนี้อย่างแน่นอน เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกได้อย่างดีว่าแม้คนไทยจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามเราจะยังคงมีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้ทำการบูชาอยู่เสมอ อย่างที่สหรัฐฯ เองก็เป็นอีกประเทศที่มีประชากรคนไทยอาศัยอยู่มาก การมีวัดเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็จะช่วยทำให้คนไทยรู้สึกอุ่นใจเสมอยามที่ได้มีโอกาสเข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เหมือนรู้สึกว่าตัวเองได้อยู่เมืองไทยกันเลยทีเดียว