wat phutthaisawan

วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่าน ไปศึกษาเรื่องราวของวัดพุทไธศวรรย์ วัดโบราณซึ่งมีความสำคัญในสมัยอยุธยา มีประวัติศาสตร์ในการสร้างมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันนี้ ก็ยังเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม งดงาม วิจิตร น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ฝึกดาบ, ฝึกวิชาอาคมโบราณของลูกศิษย์แห่งสำนัก อาจารย์ชีปะขาว ผู้น่าเลื่อมใสอีกด้วย

สถานที่ตั้งของวัดพุทไธศวรรย์

ปัจจุบันตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณทิศเหนือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และทางทิศใต้ติดกับวัดตำหนัก ทางทิศตะวันตก ติดกับบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในละแวกนั้นมาเป็นเวลาช้านาน

พระราชอนุสรณ์แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยา

ตามตำนานเล่าขานกันมาว่าวัดพุทไธศวรรย์เป็นวัดที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบริเวณซึ่งเคยเป็นสถานที่ ตั้งพลับพลาเมื่อครั้งที่ท่าน ทรงอพยพมาอยู่กรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีการจัดตั้งขึ้น หลังจากนั้นเป็นเวลา 3 ปีต่อมา ตรงกับ พ.ศ. 1896 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น รวมอายุแล้วจนถึง ณ ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2562 มีอายุยืนถึง 666 ปี!

พระมหาธาตุและสถานที่สำคัญภายในวัด

สิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นที่สุด ซึ่งผู้คนต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมารับชม ภายในวัดพุทไธศวรรย์ ก็คือ ‘พระมหาธาตุ’ โดยมีลักษณะอันโดดเด่น คือ เป็นปรางค์ประธาน มีสีขาวสะอาดตา ชวนมองเป็นยิ่งนัก อีกทั้งยังมีการผสมผสานลักษณะสถาปัตยกรรมแบบปราสาทขอม ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ละมีฐานไพทีซึ่งคอยรองรับอยู่บริเวณเบื้องล่าง นอกจากนี้ก็ยังประกอบด้วยไป มณฑป ซึ่งอยู่บริเวณทิศเหนือและทิศใต้จำนวนอีก 2 หลัง ปรากฏบันไดขึ้น 2 ทาง ได้แก่…ทิศตะวันออกกับทางทิศตะวันตก

บริเวณรอบพระปรางค์ ก็จะประกอบด้วยพระระเบียง บริเวณด้านนอกทึบ ส่วนด้านในมีเสารับเครื่องหลังคาและชายคาปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆ นอกจากนี้ภายในวัด ก็ยังมีมีพระพุทธรูปสีทองอร่ามงดงาม ทรงคุณค่า อันเป็นศิลปะแบบสุโขทัยเรียงรายอยู่อย่างสวยงาม บรรยากาศแห่งความศรัทธาเอ่อล้นขึ้นมาภายในใจ

และไฮไลท์อันน่าสนใจ ซึ่งเป็นความน่าสนใจอีกอย่างของ วิหารพระพุทไธศวรรย์ คือ วิหารพระนอน เป็นอีกสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ภายในเขตพุทธาวาส แต่ด้วยความที่ถูกสร้างมานานมากกว่า 600 ปี จึงทำให้ตัวอาคาร ในปัจจุบันเหลือแต่กำแพงให้ดูเท่านั้น นอกจากนี้องค์พระพุทธไสยาสน์ ก็ยังประกอบด้วยสิ่งน่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พระอุโบสถ, พระอนุสาวรีย์, จิตรกรรมฝาผนังโบราณ เป็นต้น