Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn Wat

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามมากมาย หากใครที่ชื่นชอบการไหว้พระ 9 วัดเพื่อเสริมสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวเอง รับรองว่าที่กรุงเทพฯ สามารถหาวัดไหว้พระให้ครบได้ด้วยเวลาไม่นานนักอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ และอาจจะระดับโลกที่ถ้าเป็นคนไทยต้องรู้จักกันดีวัดหนึ่งนั่นคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันง่ายๆ ติดปากว่า วัดโพธิ์ วัดที่อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนสนามไชย ติดกับพระบรมมหาราชวัง ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนาน โดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 อีกด้วย ถือว่าเป็นวัดที่มีความน่าสนใจในหลายๆ จุด เริ่มต้นจาก วิหารพระนอนหรือวิหารพระไสยาสน์ ผนังด้านหน้าของพระวิหารจะมีงานจิตรกรรมที่สวยงาม ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีการประดับมุก 108 ประการที่บริเวณฝ่าพระบาท ถือว่าเป็นองค์พระนอนที่มีขนาดใหญ่มากๆ แห่งหนึ่งของโลก หลังสักการะพระนอนเรียบร้อยแล้วก็มากันที่หอระฆังที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน มีความประณีตสวยงามมาก สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้โดยรอบวัดก็คือซุ้มประตูที่จะมียักษ์ทั้งหลายยืนเฝ้าอยู่ แต่ถ้าพูดถึงวัดก็ต้องนึกถึงตำนานยักษ์วัดโพธิ์ที่ในอดีตเล่าว่ามีการต่อสู้กับยักษ์วัดแจ้งจนพื้นที่โล่งเตียนจะเป็นที่มาของท่าเตียนในบริเวณวัดจนปัจจุบัน จากนั้นไปต่อกันที่มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน เป็นศิลาจารึกตำราการนวดแผนโบราณที่มีชื่อเสียงมากๆ ถึงขนาดว่าหากต้องการเรียนนวดต้องมาเรียนที่นี่กันเลย ถัดมาจะเป็นพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล ที่จะประกอบไปด้วยรัชกาลที่ 1-4

เมื่อมาถึงภายในพระอุโบสถก็จะพบกับพระพุทธเทวปฏิมากร ประดิษฐานรูปปางสมาธิให้ได้สักการบูชา นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังมีงานจิตรกรรมเขียนเป็นเรื่องของประวัติพระสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเข้าตามคัมภีร์อรรถกถาของอังคุตตรนิกายให้ได้เชยชมกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์ภายในวัดมากที่สุดในประเทศไทยถึง 99 องค์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกมากมายให้ได้สักการะและเดินชมความงดงามกันด้วย ถือว่าเป็นวัดที่มีเก่าแก่และศรัทธาอันแรงกล้าอย่างแท้จริง หากใครที่ยังไม่เคยไปรับรองว่าเมื่อได้สัมผัสแล้วต้องอยากกลับไปอีกครั้งแน่นอน