wat phra that doi suthep

การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หากใครตั้งใจมาเที่ยวยังดินแดนภาคเหนือเมืองนี้ของไทยจริงๆ ต้องมีเป้าหมายในการไปเยือนยังวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวแสนสำคัญของเมืองไทยและของจังหวัดเชียงใหม่นอกเหนือเรื่องความสวยงามแล้วยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การมาสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตอย่างยิ่ง ใครก็ตามหากบอกว่ามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้มายังวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้เหมือนกับเดินทางมาไม่ถึงเลยทีเดียว

ความน่าสนใจของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ได้สักครั้ง

ขอเล่าตามความเชื่อชาวล้านนามีความเป็นมาถึงการมาเกิดยังโลกมนุษย์ของทุกคนวิญญาณจะลงมายัง ชุธาตุ หรือมาพักบริเวณเจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่ง มีตั่วเปิ้ง หรือสัตว์ประจำนักษัตรพามาพักไว้ พอถึงเวลาดวงวิญญาณจะเคลื่อนจากเจดีย์ไปสถิตยังกระหม่อมของบิดา 7 วัน จากนั้นจึงเคลื่อนสู่ครรภ์มารดา หมายความว่าใครก็ตามหากเกิดปีนักษัตรใดควรมีโอกาสได้ไปเคารพสักการะพระธาตุประจำวันเกิดของตนเองสักครั้งในชีวิต ส่วนใครเกิดปีนักษัตรมะแมก็ต้องมีโอกาสมากราบไหว้ยังพระธาตุดอยสุเทพซึ่งประดิษฐานภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้นี่เอง

สำหรับพระธาตุดอยสุเพทสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 พระองค์ได้รับสั่งให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระ นำมาจากเมืองศรีสัชนาลัย เกิดจากการขุดพบเพราะนิมิตฝันของพระมหาสุมน พออัญเชิญมายังเชียงใหม่แล้วพระธาตุแยกออกสองส่วน ทำให้พระองค์มีความเลื่อมใสอย่างมากจึงได้อัญเชิญพระธาตุไว้ยังวัดสวนดอก ในส่วนองค์ที่สองอัญเชิญขึ้นบนหลังช้างเพื่อทำนายว่าหากช้างหยุดจุดใดจะสร้างเจดีย์บรรจุไว้ตรงนั้น จึงปล่อยช้างไป ช้างมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกขึ้นดอยสุเทวะฤาษีแล้วมาหยุดบนยอดดอย ทำให้มีรับสั่งทรงสร้างด้วยความสูง 5 วา ต่อมาสมัยพระเมืองเกษเกล้า ได้ทำให้ใหญ่ขึ้นเป็น 11 วา กว้าง 6 วา

ใครก็ตามหากมีโอกาสได้ขึ้นมาสักการะยังวัดพระธาตุดอยสุเทพจะมีแต่เรื่องประสบผลสำเร็จดังปรารถนา คลาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งปวง นอกจากการสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพภายในวัดยังมีสิ่งสำคัญอีก 2 แห่ง คือ วิหารครูบาวิชัย มีวิหารหลังใหญ่ 2 แห่ง คือ วิหารพระพฤหัส และวิหารพระพุทธชินสีห์สุวรรณเจดีย์ และอีกส่วนก็คือวิหารพระเจ้ากือนา ถือว่าเป็นสถานที่สวยงามและควรค่ากับการได้ไปสัมผัสอย่างยิ่งภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้